Kontakt Lørenskog Bryteklubb

Kontakttelefon 1 Tlf 92 21 26 82 (Andersen) / 40 85 90 94 (Pedersen)
Postadresse Kjennveien 137, 1470 Lørenskog v/ Jon P. Syvertsen
På nett: post@lorenskogbryteklubb.com. LBK Facebook-side.
Treningslokaler Bryteloftet, Skårerhallen. Se veibeskrivelse her.
Medlemsmail Skriv deg på listen for vår medlemsmail her!
Kontaktinformasjon, ressurspersoner - Se full kontaktliste her
Frank Andersen Tlf 92 21 26 82 (Styret, bryteskoletrener)
Mads Pedersen Tlf 40 85 90 94 (Styret, PR, webmaster)
Tommy Letvik Tlf 97 74 02 63 (Styret, Satsningsgruppe)
Chris Borg Tlf 46 81 51 05 (Satsningsgruppe)
Cathrine Hegge Tlf 46 66 55 54 (Styret, Kasserer)
Gro Langhammer Tlf 45 22 84 08 (Politiattestansvarlig)
T. Rønningen Tlf 46 65 08 18 (Hovedtrener hoved- og førsteparti)
Mediearkiv