Kontakt Lørenskog Bryteklubb

Kontakttelefon 1 Tlf 92 21 26 82 (Andersen) / 40 85 90 94 (Pedersen)
Postadresse Kjennveien 137, 1470 Lørenskog v/ Jon P. Syvertsen
På nett: post@lorenskogbryteklubb.com. LBK Facebook-side.
Treningslokaler Bryteloftet, Skårerhallen. Se veibeskrivelse her.
Medlemsmail Skriv deg på listen for vår medlemsmail her!
Kontaktinformasjon, ressurspersoner - Se full kontaktliste her
Frank Andersen Tlf 92 21 26 82 (Styret, bryteskoletrener, politiattest)
Mads Pedersen Tlf 40 85 90 94 (Styret, PR, webmaster)
Tommy Letvik Tlf 97 74 02 63 (Styret, Satsningsgruppe)
Chris Borg Tlf 46 81 51 05 (Satsningsgruppe)
Ivar Baarstad Tlf 92 45 89 12 (Styret)
Christian Mentz. Tlf 99 22 88 02 (Styret)
T. Rønningen Tlf 46 65 08 18 (Hovedtrener hoved- og førsteparti)
Mediearkiv