Bli oppdatert med informasjon fra LBK!

Spond
Lørenskog Bryteklubb bruker bruker Spond for påmelding og informasjon rundt treninger og stevner, samt daglig kommunikasjon og organisering av aktiviteter. Dette gir både medlemmer og foreldre en god oversikt. Klubben bruker også Spond for fakturering av medlemskontingent og treningsavgift. For å få fult utbytte av funksjonaliteten er det nødvendig at utøver eller foresatt har lastet ned appen. Ler mer i følgende veiledning.

Lørenskog Bryteklubbs Medlemsmail
Alle medlemmer plikter å motta og lese LBK Medlemsmail. Her vil du motta viktig informasjon og nyheter, med mer. For medlemmer under 18 år skal minst én foresatt motta LBK Medlemsmail. Medlemmer over 14 år bør også selv motta LBK Medlemsmail. Foresatte bes bruke den aktives navn ved registrering.

Meld deg på LBK Medlemsmail.

Facebook og Instagram
På vår offisielle Facebook-side deler vi også mye informasjon rundt det som skjer i klubben, samt bilderepotasjer fra stevner og turer. Følg, lik og del oss! Vi er også på Instagram under navnet @lorenskogbryteklubb.

Tilbake til Kontaktinformasjon. Tilbake til Forsiden.Facebook Icon

Mediearkiv
Om klubben