Velkommen til ny sesong 
Sommeren står for hell, og vi er i gang på matta!Først og fremst ønsker vi velkommen til ny sesong - det er allerede høy aktivitet på matta med godt fremmøte på treningene. Dette Bryteblogg-innlegget innholder en del viktig informasjon for sesongstart vi ønsker at alle skal få med seg!Sportslige planer for sesongen
Vi vil snart sende alle en oversikt over hva vi skal øve på under treningene fremover. Kristian (hovedtrener onsdager) har satt opp en utviklingsplan for hele klubben som vi følger. Dette legger også grunnlaget for Chris (hovedtrener mandager) sine treninger. Når dere får denne planen kan dere selv se hva som skal skje på treningene fremover! Vi kommer også snart tilbake med stevneplanen for høstsesongen.

Viktige datoer!
Vi ønsker allerede nå å gjøre oppmerksom på et par viktige datoer dere kan krysse av i kalenderen.

Lørdag 3. desember har Lørenskog Bryteklubb æren av å holde årets kretsmesterskap for de aldersbestemte klassene. Dette blir således også en pliktig dugnad for alle i klubben inklusive foreldre. Dette er dog et mindre stevne en Lørenskog Cup og derfor også en mindre dugnad, vi skal bl.a. ikke hente utstyr hos OBK.

Fredag 13. og lørdag 14. april arrangerer vi Lørenskog Cup 2012 - klubbens hovedarrangement. De fleste av dere har vært med på dette før og vet at dette er klubbens hoveddugnad. For dere som er nye, gå inn på Brytebloggen å les mer om Lørenskog Cup der! Forøverig: På egne stevner stiller vi full klubb på matta!

Bryteskolen 2011 - rekruttering til klubben
12. oktober starter vi årets bryteskole. Kjenner du og din familie noen som ønsker å prøve seg i bryting. Har du venner som er nyskjerrig? Det er alles ansvar og hjelpe til med rekruttering - en klubb trenger å bygges underfra. Når Bryteskolen nærmer seg vil vi trykke opp flyere som vi trenger hjelp med å dele ut - på din skole og i ditt nærmiljø. Den beste ideen er kanskje om familien får med seg flyere og tar en time på et kjøpesenter en lørdags formiddag - med de unge aktive i klubb-klær og et smil om munnen bør dette gå ganske lett!

Bryteskolen har også fått ny nettside - sjekk den ut, du finner den på klubbens hovedside!

Når Bryteskolen starter vil også hovedtreningen skyves 30 minutter frem.

Oppmøte på treninger!
En del av de aktive er flinke til å møte et kvarter før trening. Vårt krav er at alle skal møte, skifte, og stå klar til trening kl 18.30 - ikke senere! Dersom du er sein risikerer du å ikke komme inn i hallen - nye regler fra kommunen dikterer at hoveddøren til Skårerhallen skal holdes låst etter at treningene er startet. I tillegg er det forstyrrende for resten når noen kommer sent. For de som kommer sent regelmessig kan det bli aktuelt å kontakte foresatte - vi må bli bedre på dette!

Vi ser også gjerne at foreldrene tar en tur innom og ser på treningene. Vi har satt i stand to sittegrupper og kaffetrakter er tilgjengelig på styrerommet :) Vær med å bygg miljø i klubben!

Fakura fra klubben - hva går pengene til?
De fleste skal nå ha mottat faktura for årets kontingent. Medlemskontingenten er klubbens hovedinntektskilde ved siden av Lørenskog Cup. Pengene går i all hovedsak med til stevnekontingenter og turer vi arrangerer i klubben, samt det som evt. investeres i utstyr. Det vil si at inntektene i stor grad "går tilbake" til de mest aktive i klubben - de som er med på stevner og utenlandsturer. Alt i alt har klubben en lav egenandel, også sammenlignet med andre idretter. Klubbens grunnstein er fortsatt frivillig innsats!

På fakturaen ser dere også posten "Lisens". Dette er en avgift klubben i sin helhet betaler videre til Norges Bryteforbund. Lisensen gjør at de aktive kan stille til stevner og er i tillegg en rimelig, og god, idrettsforsikring for de aktive. Det er derfor vi har satt som krav de par siste sesongene at alle skal løse inn lisens. Nytt av året er "Renholdsavgift". Vi i styret/trenerene er noe lei av å bruke tid etter trening på renhold - vi bør konsentrere oss om drift og treningsopplegg. Vi søker derfor å komme inn under kommunalt renhold, noe som koster penger. Vi vil uansett fortsatt trenge foreldres hjelp til generell rydding/vedlikehold! Med regelmessig vask og foreldres hjelp vil vi få et bedre miljø i klubben!

Fakturaen gjelder for både høst- og vårsesongen.

Har du ikke mottatt faktura ber vi deg om at du gir beskjed om dette.

Lykke til med brytesesongen 2011-2012 alle sammen!

Med vennlig hilsen styret.

Kommentarer

Legg til Kommentar
Comments are not available for this entry.