Foreldremøte onsdag 9. mars 
Informasjon om Lørenskog Cup 2011!

Lørenskog Cup nærmer seg og i den forbindelse også dugnadshelgen rundt dette arrangementet: fredag 8. – lørdag 9. april!

Klikk på linken for å lese mer

Lørenskog Bryteklubb arrangerer sitt årlige brytestevne lørdag 9. april. I løpet av de siste årene har vi bygget opp stevnet til å bli ett av landets ledende og har hatt god nasjonal deltagelse i mange år. Lørenskog Cup er også klubbens hoveddugnad og hovedinntektskilde. I løpet av sesongen som har gått har vi ikke arrangert andre dugnader og venter derfor at alle familier tilknyttet klubben bidrar denne helgen.

I utgangspunktet krever vi én forelder/foresatt per aktiv både fredag ettermiddag og kveld samt lørdag fra morgen til kveld. Alle aktive i klubben skal også delta i dugnaden.

Arbeidsoppgaver vil være:
• Fredag ettermiddag: Rigging av stevnet, henting og bæreing av matter til stevnehall, henting og bygging av podie, gjøre alt klart til stevnedagen, matlaging/kantine til lørdag.
• Lørdag: Drift av stevnet, tidtagertjeneste, kantinetjeneste, ryddetjeneste.
• Lørdag kveld: Rydding av stevnet, tilbakekjøring av alt utstyr, etc.

Noen vil jo selvfølgelig ikke ha mulig­heten til å bære tunge løft etc, men vi
har arbeidsoppgaver til alle! (også søsken av de aktive)

Vi holder et informasjonsmøte onsdag 9. mars kl 18.30 der hver familie tilknyttet
klubben stiller en representant. Møte tar ca 1,5 time og vil bestå av informasjon rundt stevnet og tildeling av oppgaver.

PLIKTIG OPPMØTE!
Dersom dere ikke kan komme skal dere gi beskjed, slik at vi kan avtale et nytt møtetidspunkt. Telefon 92 21 26 82.

På forhånd takk for innsatsen!


Kommentarer

Legg til Kommentar
Comments are not available for this entry.